รองฯ บริหารสวนสุนันทา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ร้อยดวงใจราชภัฏทั่วธานี เทิดพระบารมีองค์ราชัน

รองฯ บริหารสวนสุนันทา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ร้อยดวงใจราชภัฏทั่วธานี เทิดพระบารมีองค์ราชัน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร้อยดวงใจราชภัฏทั่วธานี เทิดพระบารมีองค์ราชัน ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว และหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม
ในการนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมในพิธี ซึ่งประกอบไปด้วยพิธีสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น วางพานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งในพิธีนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปิดท้ายด้วย ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเยี่ยมชมนิทรรศการสรุปการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
เอกนรินทร์ ปิยะปัญญามงคล : ภาพ

Top