สปคม. ร่วมมือสวนสุนันทา นำรถพระราชทานตรวจคัดกรอง COVID – 19

สปคม. ร่วมมือสวนสุนันทา นำรถพระราชทานตรวจคัดกรอง COVID – 19

วันที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายแพทย์อเนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคณะทำงาน ที่ได้นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พระราชทาน พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ มาให้บริการในการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งในโอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงแนวทางมาตรการในการระวังป้องกันการระบาดของ COVID - 19 ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งการตรวจคัดกรองในครั้งนี้ มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ
www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ที่มา www.ssru.ac.th

Top