โปรดเกล้า "ฤๅเดช" นายกสภาฯ "สวนสุนันทา" ลั่นกลอง "จัดการเรียนการสอน on line เต็มรูปแบบ"

โปรดเกล้า "ฤๅเดช" นายกสภาฯ "สวนสุนันทา" ลั่นกลอง "จัดการเรียนการสอน on line เต็มรูปแบบ"

นสพ. สยามรัฐ ฉบับวันที่ 21 ก.ค. 2563 หน้า 9 (บนขวา)
www.ssru.ac.th
Top