มาเรียนรู้และทำความรู้จักกันว่า เชื้อไวรัส Covid-19ใกล้แล้วนะ !! มันเริ่มใกล้ตัวเข้ามาแล้ว กับเชื้อไวรัส Covid-19

มาเรียนรู้และทำความรู้จักกันว่า เชื้อไวรัส Covid-19

มีวิธีป้องกันด้วยตัวเองอย่างไรจากเชื้อไวรัสนี้ ในงาน SSRU ANTI COVID-19

โดยจะมีกิจกรรม พร้อมแจกเจลล้างมือขนาดพกพาแบบลิมิเต็ดสุดๆ

พบกันได้ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Top