ศิลปกรรม'สวนสุนันทา ร่วมกับสถานีโทรทัศน์หนานหนิง ร่วมส่งกำลังใจในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ศิลปกรรม'สวนสุนันทา ร่วมกับสถานีโทรทัศน์หนานหนิง ร่วมส่งกำลังใจในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสถานีโทรทัศน์หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจีนและทุกประเทศทั่วโลก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโคโรน่า ผ่านบทเพลง โดยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดูแลการบันทึกเสียงอย่างใกล้ชิด ณ สาขาวิชาดนตรี ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทเพลงดังกล่าวจะเผยแพร่ทั่วเอเชีย เร็วๆนี้...

ที่มา นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Top