ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนอดีตภายใต้บรรยากาศความเป็นวัง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนอดีตภายใต้บรรยากาศความเป็นวัง
ในตำหนักที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในสวนสุนันทา ผ่านการฝึกอบรมงานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์ในกิจกรรม "ศิลปวิทยาการ ศาสตร์ราชสำนัก ตอน เครื่องว่างชาววัง สำนักพระวิมาดาเธอ”


.
ลงทะเบียนกิจกรรมละ 1,200 บาท ฝึกอบรมโดย หม่อมหลวงดรุณี จักรพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารไทย
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 "สะเต๊ะลือ"
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 "แป้งสิบไส้ปลา"
.
พิเศษ! บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม และทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดไทยในราชสำนัก สตรีนุ่งห่มตามโฉลกสี และบุรุษชุดราชปะแตน พร้อมรับโปสการ์ดและหนังสือภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
....................................................................

Top