ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563
สาขาวิชาการจัดการการค้า

#สามารถมาสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตั้งเเต่วันนี้

#สาขาการจัดการการค้า เป็นหลักสูตรสมัยใหม่เน้นการปฎิบัติงานจริงเรียนทฤษฎีร้อยละ 50 และฝึกปฏิบัติงานจริง ณ ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ร้อยละ 50 ซึ่งหลักสูตรนี้ มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้น โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) “จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาร้อยละ 70” และระหว่างฝึกปฏิบัติงาน ยังได้ค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการและเมื่อสำเร็จการศึกษา “มีงานทำทันที ในตำแหน่งผู้จัดการสาขา 7-11 และบริษัทในเครือซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 100 %”

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
การจัดการนวัตกรรมการค้า ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
fb:MITrUdonSSRU
โทร.042-129556, 099-4746767

Top