ทัพนักกีฬาเต่าคะนอง ฉุดไม่อยู่ โกยอีก 10 รางวัลวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน ยูโดประชาชนชิงแชมป์สมุทรสาคร ณ วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด ๑๐ รุ่น และสามารถสร้างผลงานได้ทั้งหมด โดยได้เหรียญทองแดง ๖ รางวัล เหรียญเงิน ๓ รางวัล และผู้คว้าเหรียญทองให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ นางสาวธัญมล ธาปิยานนท์ นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สร้างความภาคภูมิใจให้กับเหล่าลูกพระนางเป็นอย่างมาก

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1.https://www.facebook.com/ssru.stu

2.http://sdd.ssru.ac.th/home

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา

ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี

Top