น.ศ.ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ในการประกวด สุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๖
ขอแสดงความยินดี กับ นายดวงสมพงศ์ เติมสมบัติ หรือ น้องแตม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๖

Change the World Speech Contest : CHANGE THE WORLD

เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

CR : BA English SSRU

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1.https://www.facebook.com/ssru.stu
2.http://sdd.ssru.ac.th/home

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา

ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี

Top