เปิดระบบจองวันถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ
เปิดระบบจองวันถ่ายภาพขอสำเร็จการศึกษา 2/2562 (เพิ่มเติม)
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เฉพาะ กทม.)

วันถ่ายภาพ ตั้งแต่ 19 - 21 ธันวาคม 2562

‼️สามารถจองวันได้ ตั้งแต่วันวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2562 ‼️

Top