กำหนดการจัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ออนไลน์

กำหนดการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.2563

hks
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>>> Download วิธีการสมัคร <<<
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.ssruhsk.com หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Mr. Fan Liang Tel. 081-008-5868

Top