นิเทศศิลป์ จัดกิจกรรม workshop และประชาสัมพันธ์โครงการประกวดชิงชนะเลิศไปประเทศญี่ปุ่น จัดโดย Pigma Group
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดกิจกรรม workshop และประชาสัมพันธ์การประกวด I am Original 3 วาดฝันกับมือ จัดโดย บริษัท ซากุระโปรดักส์ (ไทยแลนด์) โดยได้เชิญศิลปินมาแชร์ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ได้แก่ ศิลปินทางด้าน Cartoonist คือ "เดอะดวง" คุณวีระชัย ดวงพลา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ กลุ่ม Creative Drawing ศิลปินคือ "เป๋ง” คุณชานนท์ ยอดหงษ์" และ กลุ่ม Illustrator ศิลปินคือ "ต๊อด สเลดทอย" คุณอารักษ์ อ่อนวิลัย และ "บิ๊งโกะ" คุณภาพฟ้า พุทธรักษา

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Top