เปิดวัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต (รอบสุดท้าย) ประจำปีที่สำเร็จการศึกษา 2565-2566

เปิดวัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต (รอบสุดท้าย)
ประจำปีที่สำเร็จการศึกษา 2565-2566
Walk-in 27 เมษายน พ.ศ. 2567
09.00 - 16.00 น. (ไม่มีพักเที่ยง)
ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา (กทม.)

----------

สิ่งที่ต้องเตรียม
- เงินสด (ไม่รับเงินโอนทุกกรณี)
- ปีการศึกษา/วุฒิการศึกษาที่จบ (ไม่ต้องปริ้นท์เอกสาร ตรวจสอบที่reg)
- รหัสนักศึกษา
- โทรศัพท์มือถือ/iPad

----------

รายละเอียดการวัดตัว
- ชุดครุย (ปีที่สำเร็จการศึกษา 2565-2566)
- ชุดขาวสำหรับบัณฑิตชายและข้าราชการ
(เฉพาะปีที่สำเร็จการศึกษา 2565)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ชุดครุยตัดซื้อ (ไม่มีให้เช่า)
ปริญญาตรี 1,200 บาท
ปริญญาโท 1,300 บาท
ปริญญาเอก 1,400 บาท

- ชุดขาวเช่า (ข้าราชการ, บัณฑิตชาย)
เช่า 1,100 บาท (มัดจำวันที่มารับชุด 1,500 บาท)

- ชุดขาวตัดซื้อ 2,800 บาท

*ตำรวจ,ทหาร (ไม่มีเช่า)*
แผงคอ 200 บาท
กระดุม 100 บาท

Top