สวนสุนันทาจับมือ กระทรวง อว. จัดงานสัปดาห์ "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE" ต้อนรับเทศกาลวันวันวาเลนไทน์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE" โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวง อว.ให้เป็น 1 ใน 4 สถาบันอุดมศึกษานำร่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยของเรา มีความพร้อมที่จะพลักดัน ขับเคลื่อน การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ ทางด้าน สุขภาพจิตนักศึกษา การจัดระบบบริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี”กิจกรรมดังกล่าวมีการจัดเสวนาหัวข้อ “MIND & LOVE” โดยมี นายภัทรดนัย เสตสุวรรณ เขื่อน K-OTIC นักจิตวิทยาบำบัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้

รวมถึงยังมีการจัดนิทรรศการ การให้บริการของศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว และการประชาสัมพันธ์ Platform Online ของมหาวิทยาลัย ภายในงานสัปดาห์ Valentine ดูแลหัวใจ by U – LIVE ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Top