จัดเต็มแบบเข้มข้น งานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2

จัดเต็มแบบเข้มข้น งานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2

พบกับกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ งานนี้ได้ความรู้เต็มอิ่ม และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

กิจกรรม "สร้างคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจ"

พบกับวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสารการตลาดอาวุโส ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อนุรักษ์ นักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมมินิเธียร์เตอร์ อาคาร 57 ชั้น 6

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พัชร กิ่งก้าน: ออกแบบกราฟิก
งานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ

Top