ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ The National Conference on Science Technology and Innovation 2024 (NCSTI 2024) Hybrid Conference “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

The National Conference on Science Technology and Innovation 2024 (NCSTI 2024) Hybrid Conference
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่จัดประชุม : วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567

สถานที่จัดประชุม : โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ : https://ncsti.net

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร.02-160-1143-45 ต่อ 16-17

Email: ncsticonf@gmail.com

Top