ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า เเละนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 "เเก้วจุลจอมพร้อมหน้า ครูสังคมสวนสุนันทาพร้อมใจ ทำบุญต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗"

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า เเละนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาสังคมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566

"เเก้วจุลจอมพร้อมหน้า ครูสังคมสวนสุนันทาพร้อมใจ ทำบุญต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗"

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567

ตั้งเเต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

ณ ลานบ้านครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Top