สวนสุนันทา ชวนร่วมงาน alumni reunion ‘87 ปี หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง’



สวนสุนันทา ชวนร่วมงาน alumni reunion ‘87 ปี หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง’

กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 23.00 น.

กิจกรรมประกอบไปด้วย
- กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ได้แก่
• ‘พระพุทธสุนันทโลกนาถศาสดา’ พระพุทธรูปองค์ใหญ่
• ‘พระพุทธสุนันทากร’ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
• ‘พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5’
• ศาลปราสาทที่ประดิษฐานพระรูปของเจ้านายในสวนสุนันทา

- กราบแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสและอาจารย์ผู้สอน
- ชมนิทรรศการวิชาการผ่านอุโมงค์ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- สนุกสนานกับคอนเสิร์ตจากศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
- ชมการจากแสดงของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
- รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน (โต๊ะจีน)
- พิธีประกาศเกียรติคุณมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
- ประมูลสินค้าของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย
- ชมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุด Night of Suan Sunandha (ไทยประยุกต์)
- ชมประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ ‘สวนสุนันทา’ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

สอบถามรายละเอียดเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร.02-160-1350
Top