เปิดวัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต ประจำปีที่สำเร็จการศึกษา 2565-2566ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดวัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต ประจำปีที่สำเร็จการศึกษา 2565-2566

2 - 4 กุมภาพันธ์ 2567

09.00 - 16.00 น.

สนามกีฬาแบดมินตัน ชั้น 3 อาคารกีฬาและสุขภาพ

-----------

รายละเอียดการวัดตัว

ชุดครุย (ปีที่สำเร็จการศึกษา 2565-2566)

เช่าชุดขาว (เฉพาะปีที่สำเร็จการศึกษา 2565)

-----------

สิ่งที่ต้องเตรียม

- เงินสด (ไม่รับเงินโอนทุกกรณี)

- ปีการศึกษา/วุฒิการศึกษาที่จบ (ตรวจสอบที่หน้าเว็บreg)

------------

ายละเอียดค่าใช้จ่าย
 
ชุดครุย ปริญญาตรี 1,200 บาท

ปริญญาโท 1,300 บาท

ปริญญาเอก 1,400 บาท

เช่าชุดขาว เช่า 1,100 บาท (มัดจำวันที่มารับ 1,500 บาท)

แผงคอ 200 บาท

กระดุม 100 บาท

หมายเหตุ สินค้าต่างๆ เกี่ยวกับบัณฑิตสามารถซื้อได้ที่ร้าน SSRU Closet
Top