สวนสุนันทาเปิด รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) รอบที่ 2 (Quota)สวนสุนันทาเปิด รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 
รอบที่ 2 (Quota)

เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เรียนฟรีกับโครงการ ทุนเพชรสุนันทา

พร้อมชวนน้องๆ 67 ที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ มาเป็นครอบครัวสวนสุนันทาด้วยกัน

ปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2567

สมัครได้ที่

https://admission.ssru.ac.th/
Top