สวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ Portfolio วันนี้ถึง 7 ม.ค.2567 มีกว่า 100 สาขา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio )

โดยเปิดโอกาสให้เลือกเรียนถึง 4,584 ที่นั่ง เริ่มรับสมัครวันนี้ – 7 มกราคม 2567
สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์

https://admission.ssru.ac.th/isqy03
-------------

Top