สวนสุนันทา ชวนเดิน-วิ่งการกุศล สมทบทุนการศึกษา 87 ปี สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 4กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญชวนร่วมเดิน-วิ่งการกุศล สมทบทุนการศึกษา 87 ปี สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 4" SSRU RUN 4

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ด้วยระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และระยะทาง 5 กิโลเมตร

ข้ามผ่านสะพานกรุงธน ชมบรรยากาศยามเช้าสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567

สมัครได้ที่ https://www.regis.run/race/ssrurun4

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร.021601350

Top