Night at the museum festivalพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15-17 ธันวาคม 66 เวลา 16.00-21.00 น. เข้าชมฟรี
 
HighLight
- นิทรรศการ “พหุพัสตราภรณ์”
- สาธิต “ร่ำ ทับ ขีด จีบ”
- แฟชั่นโชว์ชุด “ราชพัสตราภรณ์” (15 ธ.ค 66 เวลา 19.00 น.)
- เสวนาวิชาการ “ธรรมเนียมการแต่งกายราชสำนักฝ่ายใน” (17 ธ.ค 66 เวลา 16.00 น.)
 
การเดินทาง
- รถโดยสารประจำทางสาย 8, 19, 28, 56, 108, 510, 515, 539
 
สอบถามข้อมูล โทร. 02 160 1216

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

Top