สวนสุนันทา เปิดสูตรนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากกัญชาเพือสุขภาพ รุ่น 1 ส่งท้ายปี

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อสุขภาพทั้ง 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

ยาหม่อง

สบู่

ยาดมส้มโอมือ

น้ำมันซี บี หยดใต้ลิ้น

แชมพู

เจลแก้ปวด

ค่าลงทะเบียนหลักสูตรเพียง 2,990 บาทต่อคน

กำหนดอบรมวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรและผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อรับรอง

เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ - 27 พฤศจิกายน 2566

สมัครออนไลน์ที่ : https://forms.gle/rgQPWT297bkRHF7g8

สอบถามเพิ่มเติม: คุณภัทร (061 394 4652) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุรนันทา


Top