ลอยกระทงปีนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงาน "จุดเทียน เล่นไฟ ในรั้ววัง"

ลอยกระทงปีนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญทุกท่าน

เข้าร่วมงาน "จุดเทียน เล่นไฟ ในรั้ววัง" 27 พฤศจิกายนนี้

พบกับกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดนางนพมาศ

การประกวดกระทง ซุ้มอาหารขายสินค้า

และเล่นเกมส์มากมาย ผู้ที่สนใจสมัครประกวด

Top