คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมงาน 2013 The 8th China-ASEAN Architectural Art Forum & Teaching Achievement Exhibition

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน 2023 The 8th China-ASEAN Architectural Art Forum & Teaching Achievement Exhibition จัดโดย College of Architecture Art (GXAU) จัดขึ้น ณ Guangxi Arts University (GXAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผลงานทางวิชาการที่ได้นำเสนอ ได้แก่ “The Influence of Chinese Art and Culture on Thai Aesthetics : An Exploration of Artistic Interactions Over Three Centuries” และ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ ยังได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการทำข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกันในอนาคตTop