ม.ราชภัฏสวนสุนันทาลงนาม MOU ร่วมกับ SINOPEC HEAVY LIFTING & TRANSPORTATION และ นามยง เทอร์มินัล ณ ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ SINOPEC HEAVY LIFTING & TRANSPORTATION และ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษา Hebei Normal และศูนย์ฝึกอบรม Sinopec Tianjin ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา
Top