๑๖๓ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

โดยในปีนี้จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๖๓ ปี

Top