กองพัฒนานักศึกษา จับมือสภากาชาดไทย จัดแคมเปญ one two three หนึ่งถุง สามชีวิต

20 ตุลาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์   โครงการเต็มใจ “รณรงค์สร้างสรรค์ เชื่อมถึงกันด้วยการให้” ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  และ บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการเต็มใจ one two three หนึ่งถุง สามชีวิต ณ โรงยิม ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา   กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อต้องการให้กลุ่มเยาวชนไทยแข่งประกวดทำแคมเปญชวนบริจาคโลหิต โดยได้ตั้งเป้าหมายในการบริจาคโลหิตให้ได้จำนวนถึง 1,000,000 ซีซี จากทั่วประเทศ ภายในปีพ.ศ.2566 มีนักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลงพื้นที่กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทีมงานและผู้เดินทางเข้ามาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย

Top