สวนสุนันทา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม” ณ พระลานพระราชวังดุสิต  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตสฤษฎิ์  อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  หัวหน้าฝ่าย บุคลากรและองค์กรนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

Top