สวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio

สวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปริญญาตรี ภาคปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 – 7 ม.ค. 67

สมัคร Online ได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/isqy03

Top