พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน)

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอเกียรติยศ (Hall Of Fame) ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี

โดยมีลำดับพิธีการ ดังนี้

อธิการบดีประธานในพิธี วางพานพุ่มทอง, พุ่มเงินหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
โดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดให้บุคลากร และบุคคลทั่วไปลงนามถวายพระพร ได้ที่หอเกียรติยศ (Hall Of Fame) ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี และระบบออนไลน์

>> https://forms.gle/eHJnnczHKLznsng8A  <<

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ : ภาพ
Top