เปิดรับสมัครอบรม ICT ออนไลน์ (ป.ตรี) รอบเดือน มิถุนายน 2566 จำนวนจำกัด !!!

เปิดรับสมัครอบรม ICT ออนไลน์ (ป.ตรี) รอบเดือน มิถุนายน 2566 จำนวนจำกัด !!!
- สมัครอบรมได้ที่ : www.ict.ssru.ac.th
- ส่งหลักฐานการชำระเงิน : https://shorturl.asia/7oAex
หรือตาม Qr Code ในภาพด้านล่าง


*หมายเหตุ ชำระเงินได้ไม่เกิน วันที่ 5 มิถุนายน 2566 ก่อนเวลา 16.00 น.
**จะส่งลิงก์อบรมให้ในอีเมลทีลงทะเบียน ก่อนอบรม 1 วัน


Top