กองการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมจัดแสดง นิทรรศการออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราช

กองการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมจัดแสดง นิทรรศการออนไลน์

เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราช 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ผู้ทรงเป็นที่เคารพสักการะ
และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราชาวสวนสุนันทาทั้งมวล ซึ่งเรียกตัวเองว่า "ลูกพระนาง"

กองการศึกษาจึงได้จัดทำ  E-Book  เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราช ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เพื่อให้นักศึกษา  บุคลากร และคณาจารย์ได้ทราบถึงความสำคัญในวันดังกล่าว

คลิกลิ้งค์เพื่ออ่านในรูปแบบ หนังสือ E-Book

https://anyflip.com/qqvgg/jjll


Top