กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564


ประกาศกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2563-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566

ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
**นักศึกษาที่ยังไม่มีชุดครุยวิทยฐานะ ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา เปิดรอบตัดสุดท้าย วันที่ 19-21 พค 2566**
Top