วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา

ภาพวิทยาเขตสวนสุนันทา

วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา

วิทยาเขตและศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการการศึกษาและการฝึกอบรมในระดับสูง ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น การจัดการโลจิสติกส์ การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม เป็นต้น ผู้ที่สนใจการศึกษาจะได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้

วิทยาเขตและศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังเป็นสถานที่ที่สามารถให้บริการการศึกษาและการวิจัยในสาขาต่างๆ อย่างมีคุณภาพ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในสาขาที่ต้องการและมีโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนจากอาจารย์และนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ให้คำแนะนำและสนับสนุนในกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วิทยาเขตและศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบไปด้วย 2 วิทยาเขต และ 2 ศูนย์การศึกษา

มีรายละเอียดดังนี้

1.วิทยาเขตนครปฐม

2.วิทยาเขตสมุทรสงคราม

3.ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

3.ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาเขตและศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา!ได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้


วิทยาเขตนครปฐม

ภาพตึกนครปฐม

วิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 111/3 หมู่ที่2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ภาพตึกสมุทรสงคราม

วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 111/1-3 หมู่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม


ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ภาพตึกระนอง

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ภาพตึกอุดร

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 707 ม.3 ถ.เลี่ยงเมืองอุดรธานี-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี

Top