กิจกรรมการประกวดดาวเดือน “ SSRUIC AMBASSADOR 2020 “

9/11/2020 ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยนานาชาติเชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาเขตศาลายา

หรือท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดาวเดือน

“ SSRUIC AMBASSADOR 2020 “

ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2020

ได้ตั้งแต่เวลา 10:00 - 15:00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาลัยนานาชาติ
Top