สวนสุนันทาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านสื่อ
SSRU admin
2016-03-18 15:33:43

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับH.E. Ms. Robina Marksเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย ที่เดินทางมาพบนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการจัดบรรยายพิเศษระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย ให้หัวข้อ "The Role of Media in Promoting Social justice in South Africa"ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยได้รับเกียรติจากMr.Eugene Paramoerนักเขียน นักข่าว อาจารย์ และผู้กำกับสารคดี ที่มีชื่อเสียงของแอฟริกาใต้เป็นวิทยากร ซึ่งได้กล่าวถึงบทบาทที่สำคัญของสื่อและหน้าที่ของเยาวชนที่จะยืนหยัดต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้องพร้อมกับฉายภาพยนตร์ผลงานสารคดีที่สะท้อนการต่อสู้ของชาวแอฟริกาใต้ในอดีตให้กับนักศึกษาได้รับชมและร่วมแสดงความคิดเห็น