ประกาศ ขอให้นักศึกษาที่ทำเรื่องการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558
SSRU admin
2016-02-12 14:32:52

ประกาศขอให้นักศึกษาที่ทำเรื่องการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558 มารับเอกสารบัญชีการผ่อนผันทหาร เผื่อนำไปเป็นหลักฐาน ในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 รับได้ที่ฝ่ายกิจกรรมชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา