คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยาย "เรื่องโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์...THE MUST ถ้ารัก ต้องรู้..."
SSRU admin
2017-01-30 11:18:07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยาย "เรื่องโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์...THE MUST ถ้ารัก ต้องรู้..." โดย อาจารย์ ทนพ.ศรัณย์ แสนศิริพันธ์ ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

Maturity = M

University = U 

Sexual behavior of student = S

Transmission of disorders = T