เปิดจองเหรียญพระนาง 155 ปี
SSRU admin
2015-10-29 14:19:43

เปิดจองเหรียญพระนาง 155 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ฯ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 155 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 10 พฤศจิกายน 2558 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดทำเข็มกลัดที่ระลึก จำนวน 300 ชิ้น ราคาชิ้นละ 399 บาท โดยจะนำเข้าพิธีบวงสรวงในวันดังกล่าว ผู้สนใจสามารถรับใบสั่งจองได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-160-1216