ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 26 เครื่อง
SSRU admin
2016-10-12 14:49:49

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 26 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 12-26 ตุลาคม พ.ศ. 2559