ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 7,000 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2016-07-08 14:49:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 7,000 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม