ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๒ อัตรา
SSRU admin
2017-06-30 09:20:20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๒ อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม