ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
SSRU admin
2015-10-27 10:32:43

ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559


เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 กองบริการการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานในการประชุม มอบนโยบายและแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้ได้มีการประชุมพิจารณาสัดส่วนการรับนักศึกษาระบบโควตา ระบบรับตรงและระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2559 และพิจารณาสาขาวิชาการรับนักศึกษาโครงการทุนเพชรสุนันทา จำนวน 50 ทุน สำหรับกำหนดการรับสมัครนักศึกษาในปีนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะเปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2558 และระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ประเภมความสามารถพิเศษและโครงการทุนเพชรสุนันทา เริ่มรับสมัครวันที่ 5 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2558 ผู้ที่สนใจสามารถได้ที่ www.rg.ssru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 021601380


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://www.rg.ssru.ac.th

ที่มา : งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว : งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา