ขอเชิญ นศ.ร่วมประกวดภาพถ่าย"มนต์เสน่ห์ในอาเซียน" ชิงรางวัลทุนการศึกษาพร้อมโล่เกียรติยศ
SSRU admin
2017-04-27 09:34:17

ขอเชิญ นศ.ร่วมประกวดภาพถ่าย"มนต์เสน่ห์ในอาเซียน" ชิงรางวัลทุนการศึกษาพร้อมโล่เกียรติยศ

ที่มา :  ธนชาติ นาที : ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา