ผู้บริหาร วจก.ร่วมพิธีเปิดงาน"สวนสุนันทาวิชาการ59"
SSRU admin
2016-08-26 09:48:09

ผู้บริหาร วจก.ร่วมพิธีเปิดงาน"สวนสุนันทาวิชาการ59"

วานนี้ (25 สิงหาคม 2559) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ เข้าร่วมในพีธีเปิดงาน "สวนสุนันทาวิชาการ วิชาการ สัมผัสได้ " ประจำปี 2559 โดยมีนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ พล.ท. ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กล่าวการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา