งดให้บริการ ฟิตเนส และแบดมินตัน ชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๒๔ เม.ย. - ๕ พ.ค. ๒๕๖๐
SSRU admin
2017-04-24 09:56:51

งดให้บริการ ฟิตเนส และแบดมินตัน ชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๒๔ เม.ย. - ๕ พ.ค. ๒๕๖๐

ประกาศ!!!!!!!!!!!!!! จากฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งการงดให้บริการ "ฟิตเนส และสนามแบดมินตัน" ชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากกองบริการการศึกษา ขอใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อฯ รอบที่ ๒ กองพัฒนานักศึกษาต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ โทร: ๐๒-๑๖๐-๑๓๕๖
ที่มา :  ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี