ขอเชิญร่วมฟังทอล์คโชว์ "ทักษะการใช้ชีวิต พิชิตความสำเร็จ" และร่วมทำกิจกรรม จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในงานสวนสุนันทาวิชาการ 27 ส.ค.59
SSRU admin
2016-08-22 10:03:36

ขอเชิญร่วมฟังทอล์คโชว์ "ทักษะการใช้ชีวิต พิชิตความสำเร็จ" และร่วมทำกิจกรรม จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในงานสวนสุนันทาวิชาการ 27 ส.ค.59ที่มา : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา