วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี 2560
SSRU admin
2017-05-22 09:42:24

วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี 2560

ที่มา : ประชาสัมพันธ์
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา